Geschiedenis

De geschiedenis van de familie Verhoeve in de infrastructuur begint rond de aanbesteding welke de gemeente Leeuwarden houdt op 2 juli 1859. De aanbesteding betreft de leverantie van “dertig duizend kubus Quenast keijen”. Dit zijn keien gewonnen uit stollingsgesteente van porfier in Quenast te België. 
De gemeente zit met de verwerking van de te leveren keien in haar maag en bedingt bij de leverancier, dat deze een goede straatmaker “levert”. Deze zorgt ervoor, dat Janus Verhoeve, geboren in Sluis (Zeeuws Vlaanderen) naar Leeuwarden gaat. Janus Verhoeve vestigt zich in Leeuwarden en begint een straatmakersbedrijf.

           

Al vanaf 1897 komt in de aanbestedingsuitslagen het bedrijf S. Verhoeve voor.

In de loop der jaren neemt de omvang van de projecten, waarvoor wordt ingeschreven en welke worden aangenomen, sterk toe. Ook komt S. Verhoeve in aankondigingen en advertenties voor als koper en verkoper van onroerend goed. 

De oudste zoon van Janus Christiaan Herman Verhoeve is met financiële hulp van Janus, als directeur van de Leeuwarder asfaltcentrale actief.

In 1940 wordt Sjoerd Verhoeve door de Duitse bezetters verplicht werkzaamheden uit te voeren aan de “Fliegerhorst Leeuwarden”. Zoals blijkt uit een brief van de bezetter heeft Sjoerd Verhoeve deze werkzaamheden gesaboteerd. Hij wordt gevangen genomen en sterft in september 1940 in gevangenschap.

Ook Janus Verhoeve komt te overlijden in de tweede wereldoorlog. Hij sterft in een concentratiekamp.

Tijdens de 2e wereldoorlog duikt Theo Verhoeve (3e generatie), de jongste zoon van Sjoerd Verhoeve, onder in onder meer Eernewoude en in de Noordoostpolder. Daar leert hij zijn latere compagnon Herman Faber kennen. In de jaren 1949 tot en met 1959 heet het bedrijf  “Th. Verhoeve en H. Faber”. Vanaf 1960 heet het bedrijf voor lange tijd “Verhoeve en Faber”.

Sjoerd Verhoeve senior (4e generatie) bouwde het bedrijf Verhoeve en Faber verder uit. Met een groot charisma en veel energie wist hij vele opdrachtgevers, relaties en medewerkers aan zich te binden. Het bedrijf floreerde. Uit de behaalde winsten werd geïnvesteerd in nieuwe activiteiten, uitbreiding van bestaande activiteiten en de overname van bedrijven, welke pasten binnen de strategie van het bedrijf. Deze strategie hield in, dat voor diversificatie werd gezorgd om risico’s te spreiden. De aansturing vanuit de verschillende werkmaatschappijen en regio’s vond vanaf dat moment plaats vanuit Verhoeve Groep bv.

Door de veranderde marktomstandigheden in combinatie met zware investeringen in met name de afdelingen golf en milieu heeft de familie Verhoeve na 153 jaar het aannemingsbedrijf Verhoeve Groep verkocht; een bedrijf met werkmaatschappijen op het gebied van civiele infrastructuur, groenvoorzieningen, golfbaan aanleg en onderhoud, watertechniek, milieu, adviseurs en ingenieurs.

Specifieke marktvraag heeft Bas Hunting en Sjoerd Verhoeve doen besluiten de oude, vertrouwde en krachtige naam Verhoeve & Faber opnieuw, op een ander vlak, te (her)introduceren.

Verhoeve & Faber adviseert o.a. bij het (her)ontwikkelen van particuliere bedrijvenlocaties gedurende het gehele proces van initiatief tot uitvoering. Dit gebeurt zowel door middel van procesmanagement als door de gehele civieltechnische engineering van alle plan fases.

Dit vooral gevoed door dochteronderneming Total Location Control. TLC gaat een nieuwe innovatieve manier van informatievoorziening voor het beheer van de groene/infrastructurele omgeving ontwikkelen. Een digitaal beheersysteem op basis van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor met name particuliere bedrijven. Een uniek product: met geen enkel ander systeem kan zo eenvoudig alle informatie met betrekking tot het beheer van de groene/infrastructurele omgeving opgeslagen en bewerkt worden.

Naast het beheer van locaties middels GIS en de daaruit voortkomende werkzaamheden, zal Verhoeve & Faber hoogwaardig advies leveren voor overheden en GWW-aannemers (Grond-Weg en Waterbouw), binnen het MKB segment. De komende jaren worden projecten veel meer integraal aanbesteed. Met deze integrale contracten komt meer verantwoordelijkheid terecht bij de aannemer GWW, waardoor de rolverdeling in de bouwkolom zal veranderen. GWW bedrijven zijn druk bezig, gezien de huidige economische ontwikkelingen, hun organisatie op scherp te zetten en zullen in de voorbereiding meer gaan outsourcen. Verhoeve & Faber is hen graag van dienst.

 

  1859 Janus C.H. Verhoeve J.C.H. Verhoeve   1909 Sjoerd Verhoeve S. Verhoeve   1940 Weduwe F. Verhoeve Bijlsma Wed. F. Verhoeve-Bijlsma   1942 Th. Verhoeve Th. Verhoeve 1949 Th. Verhoeve en H. Faber 1960 Verhoeve en Faber 1981 Verhoeve en Faber - Linea Recta   1983 Sjoerd C.H. Verhoeve Verhoeve en Faber - Linea Recta 1996 (Verhoeve Junior Participatie participatiemaatschappij) Sjoerd C. en Friso Verhoeve   2000 Verhoeve Groep 2012 2011 Sjoerd C. Verhoeve Verhoeve Junior Participatie 2014   Sjoerd C. Verhoeve Verhoeve en Faber